Monday, February 26, 2024 10:46
Vestibulum iaculis lacinia est Vestibulum iaculis lacinia est2 Vestibulum iaculis lacinia est3 Vestibulum iaculis lacinia est4 Vestibulum iaculis lacinia est5 Vestibulum iaculis lacinia est6 Vestibulum iaculis lacinia est7 Vestibulum iaculis lacinia est8

Welcome to Peter Sutton

Expressing light with colour. Sculpting pictures with light.

I work with large and small scale, site-specific commissioned glass works, for architecture. My work can be situated both inside and outside, integrated with wall surfaces, or glass facades. I also create independent artworks for exhibition and sale.

My work is about the interaction of given light within a space, and the interaction of the viewer. The intensity of my compositions changes with light. and the variable angle or distance of view from which they are seen.

I compose my work around the consequences of light reacting with glass.

Lys uttrykt gjennom farger. Skulpturering av bilder med lys.

Jeg arbeider med stedsspesifikke utsmykninger av liten og stor skala, i arkitektur og rom. Arbeidene tilpasses og integreres i eller på vegger eller glassfasader og vinduer, både innen-og utendørs. Jeg skaper også kunst for utstilling og salg.

Kunstverkene kommuniserer med de gitte lysomgivelsene i rommene. Intensiteten varierer i takt med lyset som spiller over og igjennom bildene og ut fra hvilken vinkel eller distanse de ses fra.

Verkene komponerer jeg rundt konsekvensen av at lys skaper effekter i glass.

Work in progress
Description
Exhbitions
Description
Commissions
Description